Remmingwerken Krammersluizen

In ons lage landje, rijk aan rivieren en kanalen, hebben we op veel plaatsen sluizen die onder meer de waterstand regelen en scheepvaart mogelijk maken. Schepen moeten bij sluizen in de regel eerst aanmeren aan geleidewerken. De Philipsdam, onderdeel van de Deltawerken, scheidt het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde. De vier Krammersluizen, welke geopend zijn sinds 1987, zorgen ervoor dat schepen kunnen blijven passeren.

Onze relatie Drecht Coating Services (DCS) uit Moerdijk werkt sinds vorig jaar o.a. aan de renovatie van de Krammersluizen. Een project van bijna vier jaar, waarbij dag en nacht, zeven dagen in de week, wordt doorgewerkt.

Geleidewerken – ook wel remmingwerken genoemd – zijn drijvende constructies die aan weerszijden van de sluis en aan weerszijden van de vaarweg zijn aangebracht, zodat schepen er kunnen aanmeren. Het gaat om holle stalen buizen met een totale lengte van 625 meter. Van 25 tot 35 jaar in het water te hebben gelegen, zijn ze toe aan renovatie inclusief een nieuw conserveringssysteem.

Na diverse schoonmaak en herstelwerkzaamheden verzorgt DCS het conserveringssysteem. Accountmanger Peter Kandel (Luijten-VVZ) heeft in samenwerking met PPG een technisch advies opgesteld waarin de SigmaShield 880 en SigmaDur 550 zijn voorgeschreven. Eerstgenoemde product wordt in twee lagen opgebracht, met elk een laagdikte van 300 micrometer, waarbij de SigmaDur 550 zorgt voor de toplaag van 50 micrometer. Het totale oppervlakte van het project bedraagt maar liefst 50.000m2 waarop ca. 70.000 liter coating verwerkt wordt.

Lees het volledige artikel

Bron: foto’s Vereniging ION – Vakblad Oppervlaktetechniekenreniging